Руйхати таъини парвандаҳо аз 14.02.2022 то 18.02.2022

Руйхати таъини парвандаҳои ҷиноятӣ

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Љаборов Алишер Нурулоевич 141 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 феврали соли 2022 соати 10:00 Рањмонзода И.Р.
Њаитов Фарњодљон Ањрорович бо моддаи 244 ќисми 2 банди «а,в» КЉ Љумњурии Тољикистон 15-уми феврали соли 2022 ба соати 14:00 Раҳмонзода И.Р.

 

Руйхати таъини парвандаҳои гражданӣ

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Даъвои Прокурори вилояти Хатлон бо љавобгарии Икромов Љурамурод Љурабоевич ва Тахминаи Зайнудин оиди рўёнидани маблаѓи ќарз аз њисоби молу мулки дар гаравгузошташуда 15 феврали соли 2022 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.

 

 

 

 

 

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Расулова Ситора Алишеровна нисбати Мањмадраљабов Фахриддин Фарњодович Оиди рўёнидани додани алимент 14 феврали соли 2022 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.
Миљгонаи Юсуфали нисбати Субњонова Зарагул ва Субњонов Саидакбар Оиди талаб карда гирифтани молу мулк 14 феврали соли 2022 соати 11:00 Раҳмонзода И.Р.
Миљгонаи Юсуфали нисбати Субњонов Саидакбар Оиди муќаррар кардани падарї ва рўёнидани алимент 14 феврали соли 2022 соати 11:30 Раҳмонзода И.Р.
Азизова Зарѓуна нисбати Аланазаров Ѓафор ва Аланазаров Музафар Оиди аъзои оилаи молик эътироф намудан ва маскун кардан ба манзил 16 феврали соли 2022 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
Умарова Робия нисбати Њусанов Худояр Оиди таѓйир додани андозаи алимент 17 феврали соли 2022 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.