Руйхати таъини парвандаҳо аз 05.07.2021 то 09.07.2021

Руйхати таъини парвандаҳои ҷиноятӣ

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Абдулҳаќов Эраҷ Абдулҳамидович 212 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 июли соли 2021 соати 11:00 Раҳмонзода И.Р.
Тошпулатов Парвиз Бахтиёрович бо моддаи 212 ќисми 1 КЉ Љумњурии Тољикистон 8-уми июли соли 2021 ба соати 09:00 Қурбонзода А.

 

Руйхати таъини парвандаҳои маъмурӣ

Ном, насаб ва номи падари њуќуќвайронкунанда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси Њуќуќвайронкуни Маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Бегматов Усмонқул Холназарович Моддаи 481 қисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 7 июли соли 2021 соати 09:30 Раҳмонзода И.Р.
Салимов Сангали Дилшодович Моддаи 328 ќисми 1 КЊМ Љумњурии Тољикистон 05 июли соли 2021 соати 08:00 Ќурбонзода А.А.
Шомањмадов Аболи Акбарович Моддаи 511 ќисми 1 КЊМ  Љумњурии Тољикистон 05 июли соли 2021 соати 08:30 Ќурбонзода А.А.
Назаралиев Нурали Ќурбоналиевич Моддаи 329 ќисми 1 КЊМ Љумњурии Тољикистон 5 июли соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Тошов Файзали Бустонович нисбати Файзова Фотима Маҳмадаминовна Оиди кучонидан аз манзили истиқоматї 8 июли соли 2021 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
Ярбекова Давлатмо Маҳмадовна нисбати Расулов Парвиз Усмонбекович Оиди зиёд намудани андозаи алимент 8 июли соли 2021 соати 11:00 Раҳмонзода И.Р.
Каримова Савринисо Ҳайдаровна нисбати Қодиров Абдуманон Оиди муқаррар намудани падарӣ ва руёнидани алимент 8 июли соли 2021 соати 11:30 Раҳмонзода И.Р.
Собирова Мунира Буриевна нисбати Собиров Остонақул Қарахонович Оиди бартараф намудани монеъагӣ 9 июли соли 2021 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.
Шарипов Махмадякуб Мирзоевич нисбати Шарипова Санобар Достиевна Оиди бекор кардани аќди никоњ 5 июли соли 2021 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
Бибиљгонаи Нусратулло нисбати Исаев Саидфурсадхон Абдурауфович Оиди руёнидани Алимент ба тариќи устувор ба зан ва кудак 06 июли соли 2021 соати 08:00 Ќурбонзода А.А.
Бибимиљгонаи Нусратулло нисбати Исаев Саидфурсатхон Абдурауфович Оиди бекор кардани аќди никоњ 06 июли соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Ќаландарова Дилафруз Мањмадаминовна нисбати Ќаландаров Пардали Сафармањмадович Оиди бекор кардани аќди никоњ 07 июли соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Болтаева Замира Холматовна нисбати Дониёров Низомљон Исмоилович ва Дониёров Ањмад Исмоилович Оиди эътироф намудани аъзои оилаи истифодабаранда ва маскун намудани ба манзили истиќоматї

 

6 июли соли 2021 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Болтаева Замира Холматовна нисбати Дониёров Ањмад Исмоилович Оиди таѓйир додани андозаи алименти муќаррар намудаи суд

 

06 июли соли 2021 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.
Бобокалонова Њабиба Сафармањмадовна, шахси манфиатдор Обидов Рамазон Турдиќуловна Оиди кам кардани синни аќди никоњи 07 июли соли 2021 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.
Холова Шањноза Саидовна, шахсони манфиатдор Хожиев Шарифбой Нурматович ва Комиссияи маќомоти васоят ва парастории МИЊД-и н.Хуросон Оид ба фарзандхонди ќабул кардан

 

08 июли соли 2021 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Руйхати таъини парвандаҳои гражданӣ

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Қодиров Абдулвоҳид нисбати Маханова Фируза Оиди кучонидан аз манзили истиқоматӣ бе додани дигар манзил 9 июли соли 2021 соати 09:30 Раҳмонзода И.Р.
Назаралиев Садриддин Хусенович нисбати Каримов Ашур Раљабович Дар бораи бартараф намудани монеагї 06 июли соли 2021 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
Каримов Бахтиёр Холмуродович, Каримов Љурамурод Холмуродович ва  дигарон нисбати Каримов Мирзомурод Холмуродович Дар бораи дароз намудани мўњлати ќабули мерос, ва таќсим намудани амволи мероси байни меросхурони аввалиндараља 08 июли соли 2021 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.