Руйхати таъини парвандаҳо аз 17.10.2022 то 21.10.2022

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Махмадражабов Фахриддин Фархотович нисбати Расулова Ситора Алишеровна Дар бораи бекор кардани аќди никоњ

 

17 октябри соли 2022 соати 13:30 Шоњиён Ф.Б.
Бобоева Дилафруз Иброњимовна нисбати Њакимов Њалимљон Авсадуллоевич Дар бораи рўёнидани алимент ба тариќи устувор барои кўдакон

 

17 октябри соли 2022 соати 14:00 Шоњиён Ф.Б.
Шамсидинова Малоњат Равшанбековна нисбати Шамсидинов Ќудратулло Мирзомидинович Дар бораи таѓйир додани андозаи алимент

 

17 октябри соли 2022 соати 14:30 Шоњиён Ф.Б.
Махмадраљабова Каромат Саъдуллоевна нисбати Махмадраљабов Менгниќул Ибрагимович Дар бораи эътироф намудани аъзои оилаи молик ва маскун намудан ба манзили истиќоматї

 

18 октябри соли 2022 соати 15:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Камолова Парвина Бахтиёровна, шахси манфиатдор Бекзода Шањбоз Мањмадали Дар бораи кам кардани сини аќди никоњи

 

20 октябри соли 2022 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.

Руйхати таъини парвандаҳои маъмурї

Ном, насаб ва номи падари њуќуќвайронкунанда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси Њуќуќвайронкуни Маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Ёрова Зуњро Азамжоновна Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 17 октябри соли 2022 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Шокирова Идимоњ Ашурмањмадовна Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 17 октябри соли 2022 соати 09:30 Шоњиён Ф.Б.

 

Ќаландаров Абдусатор Сафарович Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 17 октябри соли 2022 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Жаниќулов Сайдали Тагайалиевич Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 17 октябри соли 2022 соати 10:30 Шоњиён Ф.Б.