Руйхати таъини парвандаҳо аз 23.08.2021 то 27.08.2021

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Сафаралиева Саодат Раљабмањмадовна нисбати Бобоев Намозбой Дар бори аъзои оилаи истифодабаранда Бобоев Н эътироф намудан ва маскун кардан ба манзили истиќомати 23 августи соли 2021 соати 08:00 Ќурбонзода А.А.
Бойназарзода Акбар Шарифхол нисбати Исмоилова (Баротова) Бибизариф Њасановна Оиди  бекор кардани аќди никоњ 23 августи соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
 Бобоёрова Фарида Олимхоновна нисбати Мустафоќулов Ёрмањмад Ахмадович Дар бораи Руёнидани алимент ба тариќи устувор 23 августи соли 2021 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
 Њафизова Зулхумор Мирзоалиевна нисбати Турдиев Исмоил Оиди муќаррар намудани падари ва руёнидани алимент ба тариќи устувор 23 августи соли 2021 соати 13:00 Ќурбонзода А.А.
Одинаева Хуршеда Сайшарифовна нисбати Баротов Мирали Мањмадмусоевич Оиди руёнидани алимент 23 августи соли 2021 соати 14:00 Ќурбонзода А.А.
Хуљамбердиев Мансурбек Салимхонович нисбати Бабагельдиева Мунира Шамсуллоевна Оиди бекор кардани аќди никоњ 25 августи соли 2021 соати 08:00 Ќурбонзода А.А.
Боймирзоева Дилором Турдиевна нисбати Атамуродова Болтагул Амонќуловна Дар бораи эътироф намудани аъзои оилаи истифодабаранда ва маскун кардан ба манзили истиќомати 26 августи соли 2021 соати 11:00 Ќурбонзода А.А.
Ҷураев Нусратулло нисбати Ҷураева Маҳина Оиди бекор кардани ақди никоҳ 23 августи соли 2021 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.
Арипова Лутфия нисбати Арипов Ҷурабек Оиди рўёнидани алимент бо тариќи устувор 24 августи соли 2021 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
Азамова Ҳуринисо нисбати Ҳакимов Зурибек Муқаррар кардани падари ва руёнидани алимент 25 августи соли 2021 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.

 

Руйхати таъини парвандаҳои КЊМ Љумњурии Тољикистон

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

 

Талаби Даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Ахмедов Насрулло Иноятуллоевич Мод 333 ќисми 1 КЊМ Љ.Т. 24 августи соли 2021 соати 08:20 Ќурбонзода А.А.
Арипов Бобоёр Саидмањмадович Мод 511 ќисми 1 КЊМ Љ.Т.  24 августи соли 2021 соати 08:30 Ќурбонзода А.А.
Файзова Раъногул Мод 90 КЊМ Љ.Т. 26 августи соли 2021 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
Гулова Гуландон Мод 90 КЊМ Љ.Т. 26 августи соли 2021 соати 10:30 Раҳмонзода И.Р.