Руйхати таъини парвандаҳо аз 24.10.2022 то 28.10.2022

Руйхати таъини парвандаҳои ҷиноятӣ

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Тангиров Абдумалик Назарович ва Њумбетов Умирзоќ Мањмадалиевич 237 қисми 2 банди «б»-и   КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 октябри соли 2022 соати 10:00 Қурбонзода А.А

 

Руйхати таъини парвандаҳои маъмурӣ

Ном, насаб ва номи падари њуќуќвайронкунанда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси Њуќуќвайронкуни Маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Бобоев Файзалї Мањмуродович Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 24 октябри соли 2022 соати 08:30 Ќурбонзода А.А.
Абдуллоев Джурабек Њайбуллохонович Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 24 октябри соли 2022 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Шодимуродов Мухмадумбар Шарифалиевич Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 24 октябри соли 2022 соати 09:30 Ќурбонзода А.А.
Маркаева Гулнора Алматовна Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 24 октябри соли 2022 соати 16:00 Рахмонзода И.Р.

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Бобокалонова Мењринисо Нуриддиновна нисбати Бобокалонов Шоњрух Мирзомуродович Дар бораи руёнидани алимент 25 октябри соли 2022 соати 08:00 Ќурбонзода А.А.
Бобокалонова Мењринисо Нуриддиновна нисбати Бобокалонов Шоњрух Мирзомуродович Оиди бекор кардани аќди никоњ 25 октябри соли 2022 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Давлатова Шарифамоњ Аслонбековна нисбати Шарипова Ќурбоной Камоловна ва Шарипов Эраљ Шарифович Аъзои оилаи молик (имтифодабаранда) эътироф намудан ва маскун карданба манзили истиќомати 25 октябри соли 2022 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
 Мирзоев Мирзомуњаммад Сафармањмадович нисбати Саторќулова Гулноза Наќихоновна Оиди бекор кардани аќди никоњ  25 октябри соли 2022 соати 11:00 Ќурбонзода А.А.
 Ќурбонова Фаина Абдужалиловна дар намояндагии Кабулов Иномљон Шукурович нисбати Бобокулов Тухта ва њамљавобгар Бобокулов Давлатмурод Тухтаевич  Аъзои оилаи молик (имтифодабаранда) эътироф намудан ва маскун карданба манзили истиќомати  27 октябри соли 2022 соати 10:00  Ќурбонзода А.А.

 

Акаљонов Шарифљон Сафарбекович нисбати Сайдалиева (Акаљонова) Файзигул Холназаровна Оиди бекор кардани аќди никоњ 28 октябри соли 2022 соати 09:00 Ќурбонзода А.А
 Ашурова Идимох Додуллоевна нисбати Расулов Умарљон Хасанчонович Оиди руёнидани алимент бо тарики хисса 24 октябри соли 2022

Соати 15:00

 

Раҳмонзода И.Р.
 Давлатзода Фирузаи Хайриддин нисбати Боймуродов Муҳаммадумар ва Саидова Гулрухон Оиди эътироф намудани моликияти муштараки зану шавҳарӣ 24 октябри соли 2022

Соати 11:30

 

Раҳмонзода И.Р.
Худоқулова Норгул Оиди барқарор намудани сабти ақди никоҳ 24 октябри соли 2022

Соати 14:20

 

Раҳмонзода И.Р.
Сафаралиева Майдагул нисбати Чориев Муҳаммад Оиди муқаррар кардани падарӣ ва руёнидани алимент 24 октябри соли 2022

Соати 15:40

 

Раҳмонзода И.Р.

 

 

Руйхати таъини парвандаҳои гражданӣ

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Прокурори вилояти Хатлон нисбати Сайфуллоев Хуршедҷон ва Сайфуллоев Ҳикматулло Оиди руёнидани маблағи қарз 25 октябри соли 2022 соати 10:00 Раҳмонзодҳа И.Р.