Руйхати таъини парвандаҳо аз 29.11.2021 то 03.12.2021

Руйхати таъини парвандаҳои ҷиноятӣ

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Фаткуллоев Абдураззоќ Рањматуллоевич ва Раљабов Муњриддин Шоимардонович 247 қисми 2 бандњои «а,в», 3381 ќисми 2 бандњои «а,б» ва 340 ќисми 2 бандњои «а,б,в» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 ноябри соли 2021 соати 11:00 Қурбонзода А.А
Холалиев Бегмурод Алиљонович 212 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 ноябри соли 2021 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

 

Ҷурабеков Муњаммад Исломиддинович

111 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 03.12.2021 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
       

 

Руйхати таъини парвандаҳои маъмурӣ

Ном, насаб ва номи падари њуќуќвайронкунанда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси Њуќуќвайронкуни Маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Азимов Озодбахт Саидмуродович Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 30 ноябри соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Рустамљони Хайрулло Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 29 ноябри соли 2021 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Сайфуллозода Муњаммадали Мањмади Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 30 ноябри соли 2021 соати 15:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Бобоқулова Холбиби Моддаи 90 КЊМ Љумњурии Тољикистон 30 ноябри соли 2021 соати 11:00 Раҳмонзода И.Р.
Қаюмов Давлатёр Моддаи 333 қисми 1 КЊМ Љумњурии Тољикистон 02.12.2021 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.
Мирзомуродов Сунатулло Моддаи 510 ќисми 2 КЊМ Љумњурии Тољикистон 02.12.2021 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Бањриев Зурибек ва Мирзошарипова (Бањриева) Саодат нисбати Бухориева Сайлихон Оиди аъзои оилаи истифодабаранда эътироф намудан ва маскун кардан дар манзили истиќоматї 29 ноябри соли 2021 соати 08-00 Ќурбонзода А.А.
Абдуллоев Хол Амирхонович  нисбати Абдуллоева Ситора Ашуралиевна Оиди бекор кардани аќди никоњ 29 ноябри соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Худойќулова Гулљањон Њабилоевна нисбати Орифљонова Дилбар ва Шерматов Бахтиёр Соњибович Оиди аъзои оилаи истифодабаранда эътироф намудан ва маскун кардан дар манзили истиќоматї 29 ноябри соли 2021 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
Иброњимов Ќамбар Рўзадорович нисбати Иброњимова (Ханљарбекова) Лайли Мусалимбековна Оиди бекор кардани аќди никоњ 29 ноябри соли 2021 соати 13:00 Ќурбонзода А.А.
Моминова Муниса Бахтиёровна  нисбати Рањимов Наврўз Мењрожиддинович Оиди руёнидани алимент тариќи устувор 29 ноябри соли 2021 соати 14:00 Ќурбонзода А.А.
Мавлонов Зоњирљон Ќулмањмадович нисбати Файзуллоева Бибисоро Ќудратуллоевна

Олимова Умеда Нарзиќуловна

Оиди тағйир додани андозаи алимент

 

 

 

Оиди кам кардани синни аќди никоњї

30 ноябри соли 2021 соати 10:00

 

 

 

01 декабри соли 2021 соати 08-00

Ќурбонзода А.А.

 

 

 

 

Ќурбонзода А.А.

 Азимов Илњом Алабердиевич нисбати Азимова Њафиза Холбердиевна

 

   Оиди бекор кардани аќди никоњ  01 декабри соли 2021 соати 09-00  Ќурбонзода А.А.
Воњидова Шањноза Бобомуродовна нисбати Воњидов Сафармурод Холмуродович Оиди бекор кардани аќди никоњ 02 декабри соли 2021 соати 09-00 Ќурбонзода А.А.
Ќаюмова Насибахон Панжиевна нисбати Ќаюмов Тоњир Олимович Оиди бекор кардани аќди никоњ 02 декабри соли 2021 соати 10-00 Ќурбонзода А.А.
Абдурањимова Шоира Эргашевна  нисбати Хилватов Рустам Оиди муќаррар намудани падарї ва руёнидани алимент 03 декабри соли 2021 соати 09:00 Ќурбонзода А.А.
Абдурањимова Шоира Эргашевна  нисбати Урозова Малика Эргашевна ва Хилватов Рустам Оиди аъзои оилаи истифодабаранда эътироф намудан ва маскун кардан дар манзили истиќоматї 03 декабри соли 2021 соати 10:00 Ќурбонзода А.А.
Толибов Љамшед Эшмањмадович нисбати Толибова (Љумаева) Љумагул Изатуллоевна Оиди бекор кардани аќди никоњ 03 декабри соли 2021 соати 11:00 Ќурбонзода А.А.
Абдушукурова Замирахон Иноятовна нисбати Њусейнов Муродали Љумаевич Дар бораи таѓйир додани андозаи алимент

 

29 ноябри соли 2021 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.
Таљидинов Мењрољиддин Холхушаевич Дар бораи бекор кардани китоби сабти таваллуд ва барќаррор намудани сабти таваллуд 30 ноябри соли 2021 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.
Муњамадиева Аниса Њаитовна нисбати Аьдуназаров Баротљон Болтаевич Дар бораи таѓйир додани андозаи алимент

 

30 ноябри соли 2021 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.
Сулаймонова Зарина Рањматуллоевна нисбати Авѓонов Зубайдулло Абдулоевич Дар бораи таѓйир додани андозаи алимент

 

30 ноябри соли 2021 соати 14:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Ќувандикова Бибизайнаб Олимхоновна нисбати Ќулаев Рамазон Абдуљалилович Дар бораи муќаррар намудани падари ва рўёнидани алимент 1 декабри соли 2021 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.
Ќувандикова Бибизайнаб Олимхоновна нисбати Ќулаев Абдуљалил ва Ќулаев Рамазон Абдуљалилович Дар бораи эътироф намудани аъзои оилаи истифодабаранда ва маскун кардан ба манзили истиќоматї

 

1 декабри соли 2021 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.
Ќурбонова Гулрухсор Одинамањмадовна, шахси манфиатдор Баротов Тоњирљон Эмомназарович Дар бораи кам кардани синни аќди никоњї 3 декабри соли 2021 соати 09:00 Шоњиён Ф.Б.
Иброхимов Қамбар нисбати Иброхимова Лайли Оиди муқаррар кардани ҷои зисти кудак 30.11.2021 соати 09:30 Раҳмонзода И.Р.
Зарифова Моҳира нисбати Салимов Ҳусейн Оиди зиёд кардани андозаи алимент 01.12.2021 соати 10:30 Раҳмонзода И.Р.
Раҳимова Сарвиноз нисбати Исоев Заробиддин Оиди талаб карда гирифтани молу мулк 02.12.2021 соати 11:30 Раҳмонзода И.Р.

 

 

Руйхати таъини парвандаҳои гражданӣ

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя