Руйхати таъини парвандаҳо аз 03.10.2022 то 07.10.2022

Руйхати таъини парвандаҳои маъмурӣ

Ном, насаб ва номи падари њуќуќвайронкунанда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси Њуќуќвайронкуни Маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Њаќназарзода С.Т. Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 09:00 Раҳмонзода И.Р.
Хољаев К.А. Моддаи 90-и КЊМ  Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 09:20 Раҳмонзода И.Р.
Убайдуллозода Ф.У. Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 09:50 Раҳмонзода И.Р.
Азамов А.С. Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 10:20 Раҳмонзода И.Р.
Назаров П.Ш. Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 10:40 Раҳмонзода И.Р.
Асомидинова М.А. Моддаи 90-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 11:00 Раҳмонзода И.Р.
Давлятов Р.М. Моддаи 329 ќисми 1-и КЊМ Љумњурии Тољикистон 03 октябри соли 2022 соати 13:00 Раҳмонзода И.Р.

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Зарифзода М.Р. нисбати Ҳакимов Ф.С. Оиди муқаррар кардани падарӣ ва руёнидани алимент 06.10.2022 соати 10:00 Раҳмонзода И.Р.
Аюбова З.Ё. нисбати Тоиров А.А. Оиди бекор кардани аќди никоњ 04.10.2022 соати 14:00 Раҳмонзода И.Р.
Олимова Р.Ш. нисбати Олимов М.Т. Оиди бекор кардани аќди никоњ 04.10.2022 соати 13:30 Раҳмонзода И.Р.
Мелимуродзода М.Н. нис Мирзоярова Т.Н. Оиди бекор кардани аќди никоњ 04.10.2022 соати 14:20 Раҳмонзода И.Р.
Амирова С.А. нис Аминов Д.А. Оиди рўёнидани алимент бо тарики устувор 05.10.2022 соати 16:00 Раҳмонзода И.Р.
Камолова Ф.С. нис Холов Х. Оиди тагйир додани андозаи алимент 05.10.2022 соати 15:00 Раҳмонзода И.Р.
Саидова С.З. нис Хакимов А. Оиди аъзои оилаи молик эътироф намудан ва маскун кардан ба манзил 05.10.2022 соати 15:00 Раҳмонзода И.Р.