Руйхати таъини парвандаҳо аз 28.02.2022 то 05.03.2022

Руйхати таъини парвандаҳои ҷиноятӣ

Ном, насаб ва номи падари судшаванда

 

Модда (ҳои)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Шоњасанзода Муњаммад Шоймардон, Њамдамова Сайлимо Шоймардоновна, Таваров Зафар Љунайдуллоевич ва Њамдамов Љурамурод Шоймардонович бо моддаи 237 ќисми 2 бандњои «а,б»-и КЉ ЉТ

 

1 марти соли 2022 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Худойќулова Сайёра Асадовна бо моддаи 237 ќисми 2 банди «б»-и КЉ ЉТ

 

4 марти соли 2022 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Умарова Хайринисо Хайталиевна бо моддаи 212 ќисми 2 и КЉ ЉТ

 

1 марти соли 2022 соати 10:00 Рањмонзода И.Р.
Назаров Њиматшо Сафарбекович бо моддаи 212 ќисми 2 и КЉ ЉТ

 

1 марти соли 2022 соати 13:00 Рањмонзода И.Р.
Караев Зувайдулло Садуллоевич Бо моддаи 142 к.2. банди «г» КЉ ЉТ 4 марти соли 2022 Рањмонзода И.Р.

 

 

 

 

Руйхати таъини парвандаҳои гражданї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Филилали ЉСП «Бонки Рушди Тољикистон» нисбати Рањмонов Бегмањмад ва Шарипов Бањриддин Оиди рўёнидани ќарз 28 феврали соли 2022 соати 10:30 Рахмонзода И.Р.
Прокурори вилояти Хатлон ба манфиати ЉСП «Бонки Рушди Тољикистон» нисбати Икромов Љурамурод ва Тахминаи Зайнуддин Оиди рўёнидани ќарзи кредитї аз молу мулки ба гарав гузошта шуда 1 марти соли 2022 соати 09:00 Рахмонзода И.Р.
Болтаева Зулфия нисбати Камолов Соњибхон Оиди барќарор карлани шаъну шараф ва рўёнидани зарари маънавї

 

4 марти  соли 2022 соати 10:00 Рахмонзода И.Р.
Кодиров Воњид нисбати ЉДММ “Синохидро” дар ноњияи Хуросон Оиди рўёнидани зарари моддї

 

4 марти соли 2022 Рањмонзода И.Р.

 

 

 

 

Руйхати таъини парвандаҳои оилавї

Ном, насаб ва номи падари  давогар ва љавобгар

 

    Талаби даъво Рӯз ва вақти таъини парванда  Судя
Саидова Бибироњила Абдуллоевна нисбати Самадов Абдусамад, Самадов Мусулмон Абдусамадович ва КДФБММЃ-и дар н.Хуросон Дар бораи эътироф намудани аъзои оилаи истифодабаранда ва маскун кардан ба манзили истиќоматї

 

28 феврали соли 2022 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.
Рањмонќулова Моњрухсор Абирќуловна нисбати Ќурбонов Тошќуват Эшмуродович Дар бораи таѓйир додани андозаи алимент

 

28 феврали соли 2022 соати 15:00 Шоњиён Ф.Б.
Давлатзода Сафарбеки Мусулмон нисбати Мирзоева Гулнора Бегиљоновна Дар бораи бекор кардани аќди нико

 

28 феврали соли 2022 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.
Байиров Холмурат Тагайкулович ва Байирова Насибахон Бабаёровна, шахсони манфиатдор Бустанов Ашур Холмуродович, Бустанова Зулхумор Чориевна Дар бораи ба фарзандхондї ќабул кардани кўдак 2 марти соли 2022 соати 10:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Байиров Холмурат Тагайкулович ва Байирова Насибахон Бабаёровна, шахсони манфиатдор Карликов Бахтиёр Бабаёрович ва Солиева Гулрух Бозоровна Дар бораи ба фарзандхондї ќабул кардани кўдак 2 марти соли 2022 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Абдуллоева Бибиробия Зулфиќоровна, шахсони манфиатдор Алимардонов Љонибек Зулфиќорович, Алимардонова Гулрухсор Хољамуродовна Дар бораи ба фарзандхондї ќабул кардани кўдак 2 марти соли 2022 соати 14:00 Шоњиён Ф.Б.

 

Самадова Дилафруз Сайфуллоевна дар намояндагии Самадова Сафармо Дар бораи муќаррар намудани падарї ва рўёнидани алимент 3 марти соли 2022 соати 11:00 Шоњиён Ф.Б.
Сангинмуродова Садбарг Мардоновна бо нисбати Ахмедов Муњаммадшариф Дар бораи муќаррар намудани падарї ва рўёнидани алимент 28 феврали соли 2022 соати 10:00 Рањмонзода И.Р.
Юсупов Абдукодир Файзович нисбати Сайфидинова Эркахол Кенчаевна Оиди бекор кардани акди никоњ 2 марти соли 2022 соати 10:00 Рањмонзода И.Р.
Хусейнов Муњаммад Ёрович нисбати Хасанова Моњира Оиди бекор карлани акди никох 2 марти соли 2022 соати 14:00 Рањмонзода И.Р.
Њамдамова Бибимория нисбати Забиров Бењрузљон Оиди бекор карлани акди никох 3 марти соли 2022 соати 10:00 Рањмонзода И.Р.
Сирољова Тиловатхон нисбати Ортиќов Дилшод Муќаррар кардани падарї ва рўёни дани алимент 3 марти соли 2022 соати 11:00 Рањмонзода И.Р.
Шарипова Туйдигул нисбати Некматзода Сайёра Оиди муошират бо фарзанд 3 марти соли 2022 соати 11:30 Рањмонзода И.Р.
Бобомуроздоа Муњаммад нисбати Шарипова Њалима Оиди мањрум кардан аз њуќуќи модарї 3 марти соли 2022 соати 13:00 Рањмонзода И.Р.
Мирзоева Бону нисбати Мирзоев Абубакр Оиди талаби молу мулк 3 марти соли 2022 соати 13:30 Рањмонзода И.Р.